ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคีรีวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน