ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่าปู สพป. กระบี่ 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 72.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 62.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 60 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 20  
26 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 20  
27 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 60 ทองแดง 20  
28 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน