ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปุโรง สพป. ยะลา เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าขาด สพป. สงขลา เขต 1 90.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป. ชุมพร เขต 1 86.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไสตอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.17 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนเผยอ สพป. พัทลุง เขต 2 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 84.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม สพป. ระนอง 84.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาล่อม สพป. กระบี่ 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านจะรัง สพป. ปัตตานี เขต 1 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจืองา สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง สพป. ยะลา เขต 3 83.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ สพป. ปัตตานี เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านตรอกแค สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแลแวะ สพป. ปัตตานี เขต 3 82.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 82.17 ทอง 25  
26 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 82.17 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำจืด สพป. พังงา 72.17 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน