ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราไว สพป. สตูล 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ สพป. สงขลา เขต 3 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 82.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป. พังงา 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำลา สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 81.37 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 79 เงิน 17  
19 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร สพป. ตรัง เขต 1 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ สพป. สงขลา เขต 1 77.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดหูรอ สพป. ชุมพร เขต 1 69.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 68.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 68.33 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) สพป. ปัตตานี เขต 1 65.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 64.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 64.33 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน