ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางน้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดินแดง สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน