ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป. สงขลา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสองปาก สพป. สตูล 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเส สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดนาวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำนักหว้า สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเฑียรยา สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ สพป. ชุมพร เขต 1 83 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป. ตรัง เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเกียรติ สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบางมวง สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป. กระบี่ 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอ่าวมะม่วง สพป. พังงา 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน