ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 12  
15 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 70 เงิน 18  
22 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 18  
23 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 62 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดอ่าวบัว สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน