ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 61 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 61 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. พังงา 61 ทองแดง 19  
24 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน