ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนมนต์หทัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน