ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 75 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) สพป. ปัตตานี เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 64 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 64 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 63 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน