ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดตะโหมด(หมุนคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 10  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 80 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต 2 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. กระบี่ 75 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน