ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 86.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 80.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 78 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 75.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 72.66 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน