ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) สพป. กระบี่ 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 80 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 13  
17 โรงเรียนวัดท่านางหอม สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 13  
18 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 13  
19 โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 13  
20 โรงเรียนหมิงซิน สพป. ระนอง 80 ทอง 13  
21 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป. ภูเก็ต 78 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน