ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 92.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 82.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนนิยม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 62.30 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน