ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนวรพัฒน์ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 8  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ สพป. พัทลุง เขต 2 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 68 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน