ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน