ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน