ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน