ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป. สตูล 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต 1 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 82.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบากง สพป. ปัตตานี เขต 1 82.33 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 81.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 81.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 80.66 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง 80.66 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.66 ทอง 17  
21 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. ชุมพร เขต 1 80.66 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 79.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 79.66 เงิน 25  
27 โรงเรียนเกียรติประชา สพป. พังงา 66 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน