ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน