ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป. ภูเก็ต 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. พังงา - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน