ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพังยอม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเกาะทาก สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสมควร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนกระบุรี สพป. ระนอง 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. พังงา 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน