ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 82.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 82.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 78.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 78.16 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. พังงา 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น สพป. ระนอง 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 77.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 77.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73.16 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 72.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 70.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดทำนบตางหน สพป. สงขลา เขต 1 70.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 65.66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สพป. ปัตตานี เขต 2 64.66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน