ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนไทรงาม สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 15  
18 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป. สงขลา เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต 2 73 เงิน 18  
21 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป. พัทลุง เขต 1 73 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านปานัน สพป. ปัตตานี เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่มัน สพป. ปัตตานี เขต 1 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71 เงิน 22  
25 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาควน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาข่อย สพป. ยะลา เขต 3 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน