ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 88.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 87.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคุรอด สพป. พังงา 86.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.83 ทอง 8  
10 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 83.16 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 81.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหินช้าง สพป. ระนอง 78.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 78.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.16 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 78.16 เงิน 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 75.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดนาหม่อม สพป. สงขลา เขต 1 71.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 70.66 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 69.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 68.66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 68.33 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน