ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 87.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 79.33 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน