ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.18 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 85.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 81.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 81.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สพป. พัทลุง เขต 1 80.68 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านมูโนะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80.34 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 79.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 78.84 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 78.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.35 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดแดง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.34 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 72.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 72.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 70.68 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 69.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 59.34 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน