ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.67 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน