ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 93.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 83.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 82.16 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 81.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านปากพู่ ฯ สพป. พังงา 79.83 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 78.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 77.33 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน