ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 400
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ 77.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 77.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนพลี สพป. พัทลุง เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนดรุโณทัย สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 75.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 75.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 73.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ สพป. ปัตตานี เขต 2 72.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป. สตูล 70.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.67 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 69.67 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน