ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาแย สพป. นราธิวาส เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนประ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย สพป. สตูล 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง สพป. ปัตตานี เขต 3 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมโค สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต 3 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 79.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป. ยะลา เขต 1 77.33 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป. พังงา 75.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน