ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป. สตูล 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน