ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สพป. สงขลา เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป. สตูล 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลางสาด สพป. ปัตตานี เขต 2 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 87.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 83.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลคณาพร สพป. กระบี่ 82.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 81.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป. พังงา 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดประเดิม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 80.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. ระนอง 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. นราธิวาส เขต 3 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 79.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 78.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 77.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 74.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน