ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 67.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป. สงขลา เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน