ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 72.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 68.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 55.67 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 54.67 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 53.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 53 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน