ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. สงขลา เขต 3 91.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 82.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง สพป. ระนอง 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.95 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป. กระบี่ 75.58 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 สพป. ปัตตานี เขต 1 72.58 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 67.13 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 65.47 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59.84 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต 3 58.95 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสือดัง สพป. ปัตตานี เขต 3 58.32 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55.32 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 54.74 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 52.71 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านกะปง สพป. พังงา 49.79 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 47.71 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 45.95 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดวิหารเบิก สพป. พัทลุง เขต 1 44.68 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 44.21 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 40.84 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 สพป. สตูล 39.26 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอัมพวันวิทยา สพป. ตรัง เขต 1 37.89 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 37.47 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 30.47 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 18 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 17.05 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง สพป. ยะลา เขต 1 14.95 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน