ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับปริก สพป. กระบี่ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา 87.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป. ตรัง เขต 1 87.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดแหลมโตนด สพป. พัทลุง เขต 1 87.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง สพป. นราธิวาส เขต 1 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 86.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 85.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 84.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 84.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง 83.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกระเสาะ สพป. ปัตตานี เขต 2 82.66 ทอง 24  
25 โรงเรียนเขาพระทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.66 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนวัดหมน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 78.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 78.33 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน