ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 92.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคุระบุรี สพป. พังงา 85.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป. สตูล 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ สพป. สงขลา เขต 2 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนากุน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเรวดี สพป. พัทลุง เขต 1 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 77.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 77.17 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านจำปูน สพป. ยะลา เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 75.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนสายชล สพป. สงขลา เขต 3 73.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 72.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 72.16 เงิน 19  
20 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต สพป. ยะลา เขต 3 71.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 69.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 2 68.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 67.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 67.67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านบือเจาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปายอ สพป. ปัตตานี เขต 3 64.17 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน