ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.61 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 76.51 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 76.22 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปาลัส สพป. ปัตตานี เขต 2 74.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สพป. สงขลา เขต 3 72.98 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 72.94 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 72.47 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบากัน สพป. กระบี่ 71.93 เงิน 10  
11 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 71.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 70.44 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 70.01 เงิน 13  
14 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 67.56 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.01 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 64.92 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 63.39 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 55.96 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 23.50 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน