ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 85.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต 3 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ 75.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 75.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา 74.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 65.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 65.33 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน