ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแบหอ สพป. ยะลา เขต 1 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนพุทธนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป. พัทลุง เขต 2 90.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป. สงขลา เขต 1 89.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป็อง สพป. สงขลา เขต 3 89.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม สพป. พังงา 87.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 86.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 86.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 86.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 85.33 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 81.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง - -  
29 โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน