ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต 1 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดหนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน