ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 82.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนแดง สพป. กระบี่ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 81.73 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป. สตูล 76.63 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 75.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 72.53 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 72.13 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน