ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาตอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโตนดด้วน สพป. สงขลา เขต 1 84.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจ สพป. สงขลา เขต 3 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สพป. พังงา 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป. ตรัง เขต 1 74.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 73.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. ระนอง 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 72.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. พัทลุง เขต 2 71.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตือเบาะ สพป. ปัตตานี เขต 3 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านประจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 67.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา สพป. นราธิวาส เขต 3 66.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 65.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 63.33 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน