ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป. ภูเก็ต 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. พังงา 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง สพป. กระบี่ 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สงขลา เขต 3 76.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 75.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด สพป. สตูล 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 65.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 60.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน