ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 708
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) สพป. ปัตตานี เขต 3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 84.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโฉลง สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต 3 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 82.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบางขวน สพป. พัทลุง เขต 2 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) สพป. สงขลา เขต 1 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนพรศิริกุล สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สพป. ปัตตานี เขต 2 79.33 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. นราธิวาส เขต 3 79.33 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน