ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทะเล สพป. ตรัง เขต 1 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 77.67 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน