ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กระบี่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในถุ้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 85.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ตรัง เขต 1 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. สงขลา เขต 3 81.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.67 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 80.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 79.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต 2 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดห้วยลาด สพป. สงขลา เขต 1 74.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบางหมู สพป. ปัตตานี เขต 1 73.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดวังหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน