ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 82.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 82.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะหมี สพป. สงขลา เขต 2 77.16 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 75.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 75.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 74.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต 3 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 73.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 73.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ 71.16 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 69.17 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน