ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต 3 84.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลละงู สพป. สตูล 80.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 79.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางตะเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 79.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.83 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 78.83 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 77.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเยาะ สพป. ยะลา เขต 3 77.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) สพป. ระนอง 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 75.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 74.83 เงิน 23  
24 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 73.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 72.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 55 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน